• The Selling solution Point Of Sale
  • ระบบขายสินค้าหน้าร้าน พร้อม Application ขายสินค้า
    Point Of Sale
    Demo Startbox POS
  • ระบบร้านอาหาร พร้อม Application รับอาหารเข้าครัว
    Restaurant Management
    Demo Startbox REST


Startbox เราเลือก คุณภาพสินค้า บริการ ความเข้าใจ รวดเร็วบนเครือข่าย ส่งต่อให้กับ ซอฟต์แวร์ไทยสู่ SME 4.0

การตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์ที่ดีและเข้าใจต่อธุรกิจยุคใหม่ เป็นเรื่องไม่ยากต่อไป ทำไมต้องเลือกเราเพราะเรา "ขายในสิ่งที่เราคิดมาให้ลูกค้าแล้ว เพราะเราขายสิ่งที่เราคิดไม่ใช่สินค้า"

Startbox Software "บริษัท สตาร์ทบ๊อกซ์ซอฟต์แวร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)"

จดทะเบียนบริษัทและก่อตั้งในประเทศไทย Startbox Software เราจะสร้างสรรค์พัฒนา ซอฟต์แวร์ธุรกิจ SMEในยุก 4.0 ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราเข้าใจถึงการใช้โปรแกรมใช้ซอฟต์แวร์จัดการธุรกิจ บริษัทเรา ให้บริการ โปรแกรมแกรมขายหน้าร้านพร้อมแอพพิเคชั่นที่ขายสินค้าที่ไหนก็ได้บนโลก /โปรแกรมร้านอาหารที่สั่งอาหารผ่านมือถือเพื่อจัดการห้องครัว/ พร้อมทำ Website / Appkication iOS / Andriod โดยให้บริการ ทั้ง Cloud Server และ StandAlone (ระบบออนไลน์/ออฟไลน์) โดยเน้นการใช้งานที่เข้าใจง่ายไม่สับซ้อน และจะช่วยผลักดันคุณภาพของธุรกิจผู้ใช้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เราจะมองเห็นจุดอ่อนของธุรกิจคุณและจะช่วยเสริมในสิ่งที่บริษัทคุณขาด "รวดเร็วบนเครือข่าย พร้อมความมั่นใจในระบบธุระกิจ" ต้อง Startbox Software


Contact Us
(+66) 80-4962013

International: (053) 283-236